מה זה לינק?
לינק / קישור (link) הוא אמצעי המאפשר מעבר לדף אינטרנט אחר ע”י לחיצה פשוטה הנקראת הקלקה (click) ואשר שימוש בו מקל על הגלישה באינטרנט ולמעשה עושה אותה לנוחה ומהירה יותר.

ישנם סוגים שונים של קישורים:
– URL: קישור המשתמש בכתובת המלאה של דף האינטרנט אליו מבקשים להפנות את הגולש, למשל: https://www.wedoseo.co.il
– קישור טקסטואלי: טקסט המהווה הפנייה לדף אחר באותו אתר / באתר אחר, למשל: לינק לדף בנושא Usability.
– קישור לכתובת דואר אלקטרונית בה לחיצה על כתובת דוא”ל פותחת תיבת דואר לשליחת מייל.

כיוון שאנו עוסקים בנושא של שימושיות (Usability), ובעיקר בכללים הבסיסיים התורמים לשימושיות של אתרי אינטרנט, הקטע הבא יעסוק בקישורים טקסטואליים בדגש על הנחיות ויזואליזציה חשובות.

מהן הנחיות השימושיות בהקשר של לינקים טקסטואליים:
1. צבע קישור:
– יש להשתמש בצבע פונט שונה מזה של שאר הטקסט בדף, כאשר הצבע המקובל הוא כחול.
– אם בחרנו בצבע לינק כחול, לא נשתמש בכחול עבור כל טקסט שאינו קישור.
– גם אם לא בחרנו בצבע לינק כחול, עדיף שלא נשתמש בצבע כחול עבור טקסט שאינו מהווה קישור שכן צבע טקסט כחול הוא עדיין הצבע המזוהה ביותר עם קישורים טקסטואליים.

2. הדגשת קו תחתון:
– כדאי אך לא חובה להדגיש את הקישור בקו תחתון.
– שני מקרים בהם אין חובת שימוש בקו תחתון הם לינקים בתפריט ניווט והצגה של רשימת לינקים.
עם זאת, אם מדובר בצבע לינק לא סטנדרטי (כמו אדום) או אם חשובה לנו הנגישות של האתר והתוכן שבו, לרבות הלינקים שהוא מכיל, ואנו רוצים שכל מבקר באתר – כולל גולשים עם ראייה חלשה – יבין כי מדובר בלינק ,חשוב לדבוק בהדגשת הלינק על ידי קו תחתון.
– למען הסר בלבול, חשוב שלא להשתמש בקו תחתון לטקסט שאינו קישור.

3. צבע שונה לקישור שכבר הקליקו עליו ולקישור שטרם הקליקו עליו:
ההסבר לכך פשוט: שימוש בצבעים שונים מאפשר לגולש להבין כי הוא כבר ביקר בדף שהלינק מפנה אליו ומונע ממנו לחזור על פעולות שכבר עשה.

– צבע לינק שטרם לחצו עליו צריך להיות בהיר יותר מצבע לינק שכבר לחצו עליו.
– שני הצבעים צריכים להיות וריאציה של אותו צבע כמו כחול וסגול (זאת בניגוד לצבעים כתום וירוק המקשים על הגולש להבין איזה צבע שיייך לאיזה קישור – כזה שהוא כבר לחץ עליו או כזה שטרם).
– גוונים של כחול מספקים את סימן ההיכר החזק ביותר של קישורים טקסטואליים.

4. ויזואליזציה מיוחדת כשהסמן מרחף מעל ללינק:
אין צורך בשימוש בויזואליזציה מיוחדת כשהמבקר באתר עומד או מרחף עם הסמן של העכבר על קישור טקסטואלי, שכן הדבר עלול ליצור תחושה של אי סדר ועומס.
מה שכן, אם הלינק אינו מודגש בקו תחתון (אלא רק בצבע) – ניתן להציג קו תחתון עם ריחוף הסמן מעל ללינק, לשם הבהרה נוספת כי מדובר בקישור טקסטואלי ולא בטקסט פשוט.

5. גודל קישור טקסטואלי:
אין להשתמש בגודל פונט קטן מדי להבחנת קישורים טקסטואליים, אלא אם מדובר בקישורים בדרגת חשיבות פשוטה (כמו לינקים בפוטר – footer – הנמצאים בתחתית הדף ומהווים אזכור נוסף לקישורים שכבר קיימים בדף במיקום בולט יותר).